Алма кызы

БУ МИН ТҮГЕЛ, БАРЫ ШӘҮЛӘ ГЕНӘ

Көн һәрвакыттагыча үз симфониясен уйната. Шәһәрдә яшәүчеләр аларга ияләшеп беткәннәр инде. Дирижер да, аның көндәлек хезмәте дә беркемдә дә яңа фикерләр тудырмый. Ялгыз дирижер, сукыр музыкант шулай чукрак тамашачыларга үз сәләтен күрсәтә. Мин дә шул колаклы чукрак, күзле сукырларга керәм ләбаса. Алга таба