Шигърият

Гомер инде узган

Рәхәт миңа синең белән.

Рәхәт миңа синең белән,
Авыр чакта да рәхәт.
Аңлаганың өчен мине,
Сөйгәнең өчен рәхмәт.

Рәхәт миңа атлаулары,
Син барганда янәшә.
Син булганда мин яшәрмен,
«Мин бар»- дип син дә яшә. Алга таба